can we help you?

SHE Manager (Safety, Health, Environment)

Profiel functie

Als SHE Manager bent u verantwoordelijk voor het formuleren van het arbo-, veiligheids- en milieubeleid en draagt u zorg voor de uitvoering hiervan. Daarnaast vervult u twee wettelijke rollen: preventiemedewerker en beheerder gevaarlijke stoffen.

U rapporteert in deze functie aan de Operations Director.

Het belangrijkste aspect van uw functie is veiligheid, waaronder arbeidsomstandigheden, machineveiligheid en het beheer van gevaarlijke stoffen (voorkomen van blootstelling). Daarnaast spelen milieuzaken een zeer belangrijke rol, te denken valt hierbij aan omgevingsvergunningen en afvalbeheer.

U bent verantwoordelijk voor het opstellen van arbo-/milieujaarplannen, risicoanalyses waaronder de RI&E en periodieke rapportages op het gebied van veiligheid, incidenten en ongevallenregistratie.

U signaleert trends en doet aanbevelingen om risicovolle aspecten te verminderen.

U adviseert andere afdelingen over veiligheid, milieuzaken en de impact van veranderingen in wet- en regelgeving op de procedures.  U stelt voorschriften en procedures op en ziet toe op naleving hiervan. Daarnaast geeft u voorlichting, training en instructies om het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers te bevorderen.


Profiel kandidaat

U heeft minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen een productieomgeving en bent expert op het gebied van veiligheid, arbo en milieu. U bent gewend aan een hoge mate van complexiteit.

U heeft minimaal een afgeronde opleiding op HBO-niveau, zoals Hogere Veiligheidskundige, aangevuld met cursussen op het gebied van beheer gevaarlijke stoffen en het voorkomen van blootstelling. Bij voorkeur heeft u kennis van Stoffenmanager®.

Door uw hands-on instelling staat u midden in de organisatie. U voelt zich thuis binnen een ondernemende organisatie met korte lijnen. U bent flexibel en heeft het vermogen om snel te kunnen schakelen. Daarnaast heeft u oog voor detail zonder de grote lijnen uit het zicht te verliezen.

Uiteraard zijn betrouwbaarheid, goed kunnen samenwerken en het nemen van verantwoordelijkheid onontbeerlijk in deze functie.

U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Vanuit uw betrokkenheid bij de organisatie bent u woonachtig in de omgeving van resp. Heerhugowaard of Veendam of u bent bereid te verhuizen naar een van deze regio’s.


Reactie

Indien u wilt solliciteren naar deze functie of nadere informatie wilt, kunt u contact opnemen met Carolien Brasser, HR Manager, tel. 072-5750600 of e-mail cbrasser@paramelt.com. U kunt ook solliciteren via onderstaande link.

apply now ask question